About/Contact

Foto Andreas Paulsson

Foto Andreas Paulsson

 

 

 

Jag förmedlar berättelser med hjälp av ett figurativt formspråk som ligger i gränslandet mellan djur och människa. Där behandlas det stora och lilla i en vardaglig kontext med en stilla intensiv blick och ibland en tår av allvar. Att följa pälsens riktning i minsta detalj in i virvlar och ut igen. Jag vill bjuda in betraktaren till igenkänning och nyfiket undersökande av figuren framför dem.

Haren har varit en återkommande berättare i Margit Brundins arbete, men nu har den fått mänskligare drag och intar också mer människolika kroppsställningar. Kanske representerar den nu individen snarare än djuret och relationen till betraktarens egen kropp blir tydlig. citat Hanna Grill

Jag arbetar i en rödbrännande stengodslera som för mig har många kvalitéer. Leran ger en bra basfärg till mina skulpturer som jag ofta färgsätter med engobe. Jag arbetar fram pälsstruktur med hjälp av olika verktyg, då kan det rödbruna underlaget sticka fram och göra strukturen mer mångfacetterad. Under en skulpturs framkomst strävar jag efter fokus och noggrannhet och intresserar mig för detaljer.
Min ateljé finns på Myllan i Marieholm, men man når mig lättast via mail margitbrundin@gmail.com eller mobi (+46) 070 29 27021.