About/Contact

Foto Andreas Paulsson

Foto Andreas Paulsson

 

 

Arbetar som keramikkonstnär sedan våren 2010 då jag tog min Master of Fine Art på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Är sedan dess verksam i Malmö där jag fortsatt mitt konstnärliga arbete.

Jag kan tala mig varm om djur och hur de inspirerat mig genom livet. Detta har genererat ett figurativt formspråk hos mig där jag tar in djur för att berätta historier.

Haren har varit en återkommande berättare i Margit Brundins arbete, men nu har den fått mänskligare drag och intar också mer människolika kroppsställningar. Kanske representerar den nu individen snarare än djuret och relationen till betraktarens egen kropp blir tydlig. citat Hanna Grill

Jag arbetar i en rödbrännande stengodslera som för mig har många kvalitéer. Leran ger en bra basfärg till mina skulpturer som jag ofta färgsätter med engobe. Jag arbetar fram pälsstruktur med hjälp av olika verktyg, då kan det rödbruna underlaget sticka fram och göra strukturen mer mångfacetterad. Under en skulpturs framkomst strävar jag efter fokus och noggrannhet och intresserar mig för detaljer. Min ateljé finns på Augustenborgsgatan 16 i Malmö men man når mig lättast via mail margitbrundin@gmail.com eller mobi (+46) 070 29 27021.