Min grundläggande inspiration ligger i relationen människa-djur, framför allt i djurens betydelse för vårt själsliv och känsloliv. I kontakten med djur uppstår ibland en känsla av samhörighet och likhet. För mig är det spännande att fundera kring vad en sådan likhet utgörs av. Uttrycket hos mina skulpturer ligger i gränslandet mellan det vackra och det absurda. Att kombinera den mänskliga kroppen med djurens ansikte och mystiska blick är något som intresserar mig. Mitt nuvarande projekt har jag valt att kalla At the fringe of the forest. Här har jag skapat djur, men liksom i de antropomorfa inslagen i grekisk och romersk mytologi finns mänskligheten där som motvikt. För mig symboliserar den klassiska bysten och torson hög status och med mina skulpturer vill jag bland annat belysa just frågor som värdegrund och status. Vem är individen/djuret vi möter och vem är jag i förhållande till hen? Leran har, liksom i mina tidigare arbeten, varit central i skapandet av dessa skulpturer. Materialets plasticitet möjliggör en rad olika uttryck och färgen jag använt består även den av lera. Processen är långsam med många moment; från stor modellering till detaljarbete med pälsstruktur. Först efter att skulpturen bränts två gånger och leran omvandlats till keramisk skärv kan slutresultatet ses.